Bloemenbezorging Cookies

Cookies

Beleid inzake cookies

Persoonsgegevens

Krachtens de wet "Informatica en Vrijheden" is de informatie gevraagd door Universal Flower verplicht en noodzakelijk om uw bestelling te registreren en op te volgen, voor het commerciële en marketinggerelateerde beheer van uw dossier en voor de kwaliteit van onze relatie. Deze informatie kan doorgegeven worden aan de ondernemingen van de Groep Aquarelle.com. U beschikt over het recht op toegang tot en rectificatie van deze gegevens met betrekking tot uzelf en u kan zich tegen de verwerking ervan verzetten.

Om dit laatste recht uit te oefenen, volstaat het om ons uw naam, voornaam, adres, e-mailadres en een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen op het onderstaande adres, opdat wij zo snel mogelijk kunnen handelen :

Universal Flower
24-32 rue Jacques Ibert
92300 LEVALLOIS-PERRET
Frankrijk

Ons gebruik van cookies

Deze " COOKIES " rubriek geeft u enerzijds meer inzicht in de origine en het gebruik van de navigatie-informatie die verwerkt wordt wanneer u onze website raadpleegt en anderzijds in uw rechten.

Deze rubriek is dus zowel belangrijk voor u, die een positieve en betrouwbare ervaring met onze diensten wil, als voor ons, die uw vragen over uw raadpleging van onze website nauwkeurig en volledig willen beantwoorden en rekening willen houden met uw wensen.

Zo kan informatie met betrekking tot de navigatie van uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) tijdens de raadpleging van onze website opgeslagen worden in de « Cookies » bestanden geïnstalleerd op uw terminal. Bovendien kunnen wij rechtstreeks of via onze dienstverleners (communicatiebureaus, reclamebureaus) advertentieruimte kopen om onze activiteiten en aanbiedingen te promoten op de websites/apps van derden, in de vorm van publicitaire inhoud (tekst, graphics, animaties, video’s, enz.) verspreid door deze websites/apps. Hierbij dient opgemerkt te worden dat enkel de uitgever van een cookie de informatie die deze bevat kan lezen of wijzigen.

De cookies uitgegeven door Universal Flower

Wanneer u naar onze website surft, kunnen wij, naargelang uw keuzes (zie " Uw keuzes inzake cookies "), verschillende cookies op uw terminal installeren, die ons in staat stellen de browser van uw terminal te herkennen gedurende de geldigheidsduur van de betreffende cookie.

Deze cookies stellen ons in staat :

statistieken op te stellen en frequentie- en gebruiksvolumes van de verschillende elementen waaruit onze website samengesteld is (bezochte rubrieken en inhoud, parcours), waardoor wij onze diensten interessanter en ergonomischer kunnen maken ;
de presentatie van onze website tijdens uw bezoekjes eraan aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.), naargelang het materiaal en de software voor visualiseren en afspelen bevat door uw terminal ;
informatie met betrekking tot een formulier dat u op onze website heeft ingevuld (inschrijving of toegang tot uw account) of met betrekking tot producten, diensten of informatie die u op onze website heeft gekozen (onderschreven dienst, inhoud van een winkelmandje, enz.) te memoriseren
u in staat te stellen gereserveerde en persoonlijke delen van onze website te bezoeken, zoals uw account, dankzij identificatietools of gegevens die u ons daarvoor eventueel heeft toevertrouwd ;
veiligheidsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld wanneer u gevraagd wordt opnieuw in te loggen op bepaalde inhoud of op een bepaalde dienst na een zekere tijdsduur.

Waartoe dienen de cookies die onze publicitaire inhoud verspreid door derden vergezellen ?
Wanneer u naar een website/app surft die advertentieruimte bevat die een van onze advertenties verspreid, kan deze advertentie een cookie bevatten. Deze cookie kan, naargelang uw keuzes, geregistreerd worden op uw terminal en ons in staat stellen de browser van uw terminal te herkennen gedurende de geldigheidsduur van de betreffende cookie.
De cookies geïntegreerd in onze advertenties verspreid door derden worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder beschreven zijn, naargelang uw keuzes die resulteren uit de parameters van uw browsersoftware gebruikt tijdens uw bezoek aan onze huidige website en die u op elk moment kenbaar kan maken.

De cookies die wij uitgeven, stellen ons, indien uw terminal de registratie ervan toegelaten heeft en naargelang uw keuzes, in staat :

statistieken op te stellen en frequentie- en gebruiksvolumes van de verschillende elementen waaruit onze website samengesteld is (bezochte rubrieken en inhoud, parcours), waardoor wij onze diensten interessanter en ergonomischer kunnen maken ;
de presentatie van onze website tijdens uw bezoekjes eraan aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.), naargelang het materiaal en de software voor visualiseren en afspelen bevat door uw terminal ;
informatie met betrekking tot een formulier dat u op onze website heeft ingevuld (inschrijving of toegang tot uw account) of met betrekking tot producten, diensten of informatie die u op onze website heeft gekozen (onderschreven dienst, inhoud van een winkelmandje, enz.) te memoriseren
u in staat te stellen gereserveerde en persoonlijke delen van onze website te bezoeken, zoals uw account, dankzij identificatietools of gegevens die u ons daarvoor eventueel heeft toevertrouwd ;

Waarom kan het interessant zijn reclame aangepast aan uw surfgedrag te zien verschijnen ?

Wij stellen ons tot doel u de relevantst mogelijke reclame voor te stellen. Daartoe stelt de cookietechnologie ons in staat in real time te bepalen welke reclame aan een terminal te tonen, in functie van zijn recente surfgedrag op een of meerdere websites of apps.

Uw interesse voor de publicitaire inhoud die op uw terminal getoond wordt wanneer u een website raadpleegt, bepaalt vaak de reclame-inkomsten ervan, die de betreffende website in staat stellen zijn diensten, die vaak gratis aan de gebruikers geleverd worden, aan te bieden. U ziet vast en zeker ook liever reclame verschijnen die overeenstemt met uw interesses dan reclame die u hoegenaamd niet interesseert. Dat geldt ook voor de adverteerders die hun reclame wensen te verspreiden, en die hun aanbiedingen liever tonen aan de gebruikers die er waarschijnlijk het meest in geïnteresseerd zijn.

Indien u uw terminal deelt met anderen
Het gedeelde gebruik van uw terminal en de configuratie van de parameters van uw browser inzake cookies zijn uw eigen keuze en verantwoordelijkheid.

Uw keuzes inzake cookies

U heeft verschillende mogelijkheden om uw cookies te beheren. Telkens u aan de instellingen sleutelt, kunnen uw navigatie op het internet en uw toelatingsvoorwaarden voor bepaalde diensten die het gebruik van cookies noodzakelijk maken, wijzigen.

U kan er op elk moment voor kiezen uw wensen inzake cookies uit te drukken en te wijzigen, op de manieren die hieronder vermeld worden.

de keuzes die u aangeboden worden door uw browsersoftware

U kan uw browsersoftware zodanig instellen dat cookies opgeslagen worden op uw terminal, of net geweigerd, dat kan systematisch zijn of naargelang de uitgever. U kan uw webbrowser ook zodanig instellen dat u telkens gevraagd wordt de cookies te aanvaarden of te weigeren, alvorens een cookie opgeslagen kan worden op uw terminal. Voor meer informatie, raadpleeg de rubriek "Hoe uw keuzes uitoefenen, naargelang de browser die u gebruikt ?"

De toestemming voor de cookies

De opslag van een cookie op een terminal is voornamelijk onderworpen aan de wil van de gebruiker van de terminal, die deze wil op elk moment gratis kan uitdrukken en wijzigen via de keuzes die hem geboden worden door zijn browsersoftware.

Indien u de opslag van cookies op uw terminal aanvaard heeft in uw browsersoftware, kunnen de cookies geïntegreerd in de pagina’s en inhoud die u geraadpleegd heeft tijdelijk bewaard worden op een daartoe voorziene locatie op uw terminal. Ze zullen er enkel leesbaar zijn voor de uitgever.

De weigering van cookies

Indien u de opslag van de cookies die wij uitgeven weigert, of indien u de cookies verwijdert die wij opgeslagen hebben, kan u niet meer genieten van een aantal functies die nochtans noodzakelijk zijn om op bepaalde delen van onze website te surfen. Dat zal het geval zijn indien u toegang probeert te verkrijgen tot onze inhoud of diensten waarvoor u zich dient te identificeren. Dat zal eveneens het geval zijn wanneer wij er, voor doeleinden in verband met technische compatibiliteit, niet in slagen het gebruikte browsertype van uw terminal te herkennen, zijn taal- en weergave-instellingen of het land vanwaaruit uw terminal verbonden lijkt te zijn met het internet.

Indien van toepassing, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van onze diensten ten gevolge van het feit dat wij de noodzakelijke cookies voor de goede werking hiervan niet konden opslaan of raadplegen, aangezien u deze geweigerd of verwijderd heeft.

Hoe uw keuzes uitoefenen, naargelang de browser die u gebruikt ?

Elke browser is anders voor wat betreft het beheer van cookies en van uw keuzes. In het hulpmenu van uw browser kan u terugvinden op welke manier u uw wensen inzake cookies kan wijzigen.

Voor Microsoft Edge : klik op de 3 puntjes rechtsboven en klik op Instellingen. Selecteer vervolgens Cookies en sitemachtigingen en maak uw keuze.

Voor Firefox : open het menu rechtsboven met 3 streepjes, selecteer vervolgens Opties ; klik op het tabblad Privacy & Beveiliging en duid de gewenste opties aan.

Voor Chrome : klik op de 3 puntjes rechtsboven, selecteer vervolgens Privacy en beveiliging en duid de gewenste opties aan.

Voor Safari : kies Safari > Voorkeuren, klik vervolgens op Privacy ; klik dan op Cookies tonen en duid de gewenste opties aan.

Voor Opera : open het menu Tools, selecteer vervolgens Voorkeuren ; klik op het tabblad Geavanceerd, klik dan in de rubriek Cookies op Cookies beheren en duid de gewenste opties aan.

Uw online uitgedrukte keuzes naar ons toe

Gelieve er rekening mee te houden dat deze procedure niet zal verhinderen dat er reclame op uw terminal getoond wordt. Ze zal enkel de technologieën blokkeren die ervoor zorgen dat reclame aangepast wordt aan uw surfgedrag en interesses.

Opgepast, het in aanmerking nemen van uw wens berust op een cookie. Indien u alle op uw terminal opgeslagen cookies verwijdert (via uw browser), weten wij -of onze dienstverleners- niet meer dat u deze optie gekozen heeft.

Uw online uitgedrukte keuzes naar interprofessionele platformen toe

U kan naar de website Youronlinechoices surfen, aangeboden door professionals inzake digitale reclame, die zich gegroepeerd hebben binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance), in Frankrijk beheerd door het Interactive Advertising Bureau France.

Op die manier kan u te weten komen welke bedrijven ingeschreven staan bij dit platform en u bijgevolg de mogelijkheid bieden de door hen gebruikte cookies te weigeren of te aanvaarden, om zo de eventueel getoonde reclame op uw terminal aan te passen aan uw informatie : http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.

Dit Europees platform wordt gedeeld door honderden professionals inzake reclame op internet en vormt een gecentraliseerde interface die u in staat stelt uw weigering of aanvaarding van de eventueel gebruikte cookies uit te drukken, teneinde de eventueel getoonde reclame op uw terminal aan te passen aan uw surfgedrag.

Gelieve er rekening mee te houden dat deze procedure niet zal verhinderen dat er reclame op uw terminal getoond wordt. Ze zal enkel de technologieën blokkeren die ervoor zorgen dat reclame aangepast wordt aan uw surfgedrag en interesses.

Persoonsgegevens en navigatie-informatie

Wij kunnen onze aanbiedingen en reclame naar u toe aanpassen aan informatie die betrekking heeft op het surfgedrag vanop uw terminal op onze website of op websites of diensten uitgegeven door derden en waarop wij cookies plaatsen.

Indien u ons bij uw inschrijving of toegang tot een van onze diensten persoonlijke gegevens over uzelf hebt meegedeeld, met name uw elektronische gegevens, kunnen wij, naargelang uw keuzes, navigatie-informatie met betrekking tot uw terminal, bewerkt door de cookies die wij uitgeven, linken aan uw persoonsgegevens, teneinde u bijvoorbeeld elektronische prospectie toe te sturen of gepersonaliseerde reclame, die specifiek voor u bestemd is en u waarschijnlijk persoonlijk interesseert, op uw terminal te tonen binnen advertentieruimte die door ons uitgegeven cookies bevat.

U kan ons op elk moment vragen geen reclame of prospectie aangepast aan de navigatie-informatie van uw terminal meer te ontvangen, door ons rechtstreeks en gratis te contacteren of door middel van de uitschrijflink voorzien in alle prospectie die wij u eventueel per e-mail toesturen. Indien van toepassing, zal reclame die u eventueel daarna nog ontvangt, behoudens bezwaar van uw kant, niet meer aangepast zijn aan het surfgedrag van uw terminal. Aangepast : 27/10/2021