Bloemenbezorging Handvest met betrekking tot de gegevensbescherming

Handvest met betrekking tot de gegevensbescherming

Handvest met betrekking tot de gegevensbescherming

Onze verbintenissen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens

Identiteit van de verantwoordelijke van de verwerking

Universal Flower SASU met een kapitaal van 328 620,00 €, ingeschreven in het handelsregister (RCS) van Nanterre onder het nummer B 419 910 641 en waarvan de maatschappelijke zetel zich op dit adres bevindt : 39 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret

Een vertrouwelijk partnerschap tussen Universal Flower en zijn klanten

Universal Flower besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens van zijn klanten. Vandaar dat wij ons ertoe verbinden de wet n° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd door het Europees reglement 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens, « AVG » genaamd, te respecteren.

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens volgens de wijze beschreven in onderhavig handvest met betrekking tot de gegevensbescherming.

Toepassingsgebied

Het onderhavige handvest met betrekking tot de gegevensbescherming beschrijft op welke manier Universal Flower uw persoonsgegevens verwerkt, wanneer u onze website gebruikt. Ons handvest dekt ook de andere verzamelkanalen van uw persoonsgegevens, met name aan de telefoon wanneer u onze Klantendienst contacteert. Elke onderaannemer nodig voor het uitvoeren van uw bestelling op onze website of dienst die uw persoonsgegevens verwerkt, kan, binnen zijn eigen algemene gebruiksvoorwaarden, bijkomende vertrouwelijkheidsregels bovenop dit handvest hanteren, overeenkomstig de AVG.

Verzameling en doeleinden van de gegevensverwerking

Universal Flower verzamelt persoonlijke gegevens van elke Gebruiker die op onze website surft, hem raadpleegt of erop bestelt, met name door het gebruik van cookies, overeenkomstig de Franse wetgeving en de geldende Europese regelgeving.

Op welke momenten verzamelen wij uw persoonsgegevens ?

Aanmaken van een account
Bezoek aan onze website, die cookies gebruikt
Wanneer u een bestelling plaatst
Contact met de Klantendienst via eender welk communicatiemiddel dat deze ter beschikking staat, zoals het contactformulier of de telefoon
Surfen op de website en raadplegen van de producten

Schrijf een recensie over je bestelling

Tijdens een wedstrijd of competitie

Wanneer u onze advertenties bekijkt

Tijdens het tevredenheidsonderzoek

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij ?

De hieronder gedetailleerde persoonsgegevens van de Klant worden enkel bewaard zo lang als strikt noodzakelijk is met het oog op de hierboven vermelde doeleinden.

De informatie waarvan de verzameling strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw bestelling is aangeduid met een sterretje en betreft :

1. uw voor- en achternaam,
2. uw geslacht,
3. jouw leeftijd,
4. uw e-mailadres,
5. uw vaste of mobiele telefoonnummer,
6. Postadres*,
7. evenals uw bericht
Ook nodig:
8. de contactgegevens van de ontvanger, achternamen*, voornamen*,
9. postadres, telefoonnummer*.

Wij verzamelen ook persoonlijke gegevens wanneer u onze producten koopt, meer bepaald informatie omtrent het bedrag en de aard van uw aankopen, informatie omtrent uw bestellingen, uw facturen en klantenparcours.

De geschreven boodschap die u desgewenst aan uw boeket toevoegt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Bij Universal Flower willen wij u verzekeren dat uw bankgegevens niet door ons bedrijf worden geregistreerd. Om de veiligheid van uw financiële gegevens te garanderen, maken wij gebruik van een geautoriseerde betalingsprovider die alle financiële transacties beheert in overeenstemming met de hoogste veiligheids- en vertrouwelijkheidsnormen. Deze dienstverlener is gespecialiseerd in het beheer van online betalingen en is verantwoordelijk voor de veilige verwerking van uw financiële gegevens, zodat uw bankgegevens vertrouwelijk blijven.

Hoe gebruiken wij uw gegevens ?

Alle persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Het gebruik ervan is beperkt tot de medewerkers van Universal Flower, of van een onderaannemer die handelt in naam van Universal Flower, die deze informatie nodig hebben om hun taken tot een goed einde te brengen. Iedereen die toegang heeft tot uw gegevens is onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. De gegevens van de geadresseerde van uw boeket worden enkel gebruikt om de tijdige levering van uw bestelling te verzekeren. Universal Flower is gebonden door het beroepsgeheim en zal deze informatie nooit met derden delen, net zomin als het deze zal gebruiken voor commerciële doeleinden.

Overeenkomstig de regelgeving verzamelen wij geen gegevens die verband houden met ras of etniciteit, politieke opvattingen, godsdienstige of filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap, biometrische persoonsgegevens ten behoeve van de eenduidige identificatie van een natuurlijke persoon, persoonsgegevens omtrent de gezondheid of persoonsgegevens omtrent het seksleven of de seksuele voorkeur van een natuurlijke persoon.

Deze specifieke categorieën van persoonsgegevens maken nooit het voorwerp uit van een verzameling of verwerking door Universal Flower.

Wij doen er alles aan om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te behouden. Uw leeftijd, geslacht, voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en eventuele andere gegevens zullen niet worden verspreid, gedeeld of verkocht aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve in gevallen waarin de wet dit vereist of de 'toegestane . We implementeren robuuste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat deze vertrouwelijk blijven.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens voor minderjarigen gebeurt alleen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met de vereiste wettelijke toestemming. Voor zover deze informatie gevoelige gegevens betreft, behandelen wij deze gegevens met bijzondere zorg en gebruiken wij deze alleen voor legitieme en specifieke doeleinden.

Als een ouder of wettelijke voogd ontdekt dat wij zonder voldoende toestemming gegevens hebben verzameld van een minderjarige, heeft hij of zij het recht om contact met ons op te nemen en te verzoeken om verwijdering van die gegevens. We zullen onmiddellijk stappen ondernemen om aan dit verzoek te voldoen en de betreffende informatie verwijderen

Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik van de Diensten door minderjarigen en om contact met ons op te nemen bij eventuele zorgen of vragen over de gegevensverzameling van hun kinderen. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met de gegevens van minderjarigen kunt u contact met ons opnemen via

Voor welke verwerking zijn de verzamelde gegevens nodig?

In het kader van het uitvoeren van onze verplichtingen t.a.v. onze klanten verzamelen en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om onze commerciële relatie te beheren, met name om uw aankopen en bestellingen te beheren, om uw producten te leveren en u onze diensten en promotionele aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren voor te stellen. Deze informatie helpt ons om uw online-aankoopervaring te verbeteren, zoals hieronder toegelicht.

Orderbeheer

Klantinformatie en -gegevens worden verzameld als onderdeel van een bloementransmissie van Universal Flower en zijn noodzakelijk voor orderbeheer en commerciële relaties.

Beheer van de klantrelatie

Wij gebruiken en bewaren uw persoonlijke informatie, teneinde onze klantenfiches te updaten en u aangepaste en gepersonaliseerde diensten te kunnen voorstellen.

Personalisatie van onze diensten

Klantinformatie en -gegevens stellen Universal Flower ook in staat de producten en diensten die we aanbieden op onze website en mobiele site, en de informatie die we naar u sturen, te verbeteren en te personaliseren.

Communicatie met u

Wij verzamelen en bewaren uw persoonlijke informatie om met u te kunnen communiceren over uw bestellingen, uw facturen of uw klachten bij de Klantendienst.

Klantkennis, statistieken en prestaties van onze site

We kunnen uw gegevens gebruiken om onze klanten beter te begrijpen, en voor statistische doeleinden om de activiteit op onze site te analyseren en de diensten die we aanbieden te verbeteren. We analyseren het klanttraject, voeren doelgroepmetingen uit (bijvoorbeeld het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken aan de site, de activiteiten van internetgebruikers op de site, de definitie van het doel).

Gerichte partneradvertenties

Universal Flower verzamelt en analyseert uw gegevens voor marketingdoeleinden (profilering), met hulp van gespecialiseerde dienstverleners. In deze context worden uw gegevens omgezet in gepseudonimiseerde gedetailleerde profielen (d.w.z. profielen waarmee u niet langer persoonlijk kunt worden geïdentificeerd wanneer reclame-inhoud wordt uitgezonden tijdens uw internetgebruik) die door Universal Flower kunnen worden gebruikt met als doel reclamecampagnes uit te voeren op de internet (weergave) afgestemd op uw interesses en waardoor u kunt profiteren van aanbiedingen die overeenkomen met uw consumptiegewoonten.

Wettelijke of reglementaire eis

Wij kunnen verplicht worden uw persoonsgegevens mee te delen in geval van een rechtmatig verzoek door een overheidsinstantie, met name voor eisen met betrekking tot nationale veiligheid, fraudebestrijding of toepassing van de wet.

In toepassing van artikel L 121-20-5 van de Consumentenwet behoudt Universal Flower zich het recht voor om deze gegevens, elektronische of telefonische contactgegevens van klanten te gebruiken voor het verzenden van commerciële informatie bedoeld om producten van bloementransmissie te promoten of voor kwaliteitscontroledoeleinden, om de uitsluiting van elk ander gebruik van directe prospectie voor rekening van derden.

Fraudepreventie en -bestrijding

De verzamelde gegevens worden eveneens gebruikt in het kader van fraudepreventie en -bestrijding, met name die met bankkaarten. Universal Flower behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens meegedeeld door de klant bij het bestellen te checken en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te checken of de persoon wiens bankrekening gedebiteerd wordt daadwerkelijk diegene is die de bestelling geplaatst heeft, dit om elke frauduleuze betaling te vermijden. Deze controle kan gebeuren onder de vorm van een verzoek om een bewijs van identiteit en/of woonst.

Bij gebrek aan een positief antwoord van de klant behoudt Universal Flower zich het recht voor de bestelling van de klant te annuleren.

Wat is de wettelijke basis voor het bewaren van gegevens?

Uw gegevens worden verzameld op basis van 4 rechtsgronden, die ons machtigen om uw persoonlijke gegevens te verwerken:

• Het contract: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat u heeft aanvaard.

• Toestemming: u aanvaardt de verwerking van uw persoonlijke gegevens (niet-verplichte velden), uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

• De wet: de verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk verplicht.

• Gerechtvaardigd belang: Universal Flower heeft een commercieel belang bij de verwerking van uw gegevens dat gerechtvaardigd en evenwichtig is en geen inbreuk maakt op uw privacy. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking op basis van gerechtvaardigd belang door Universal Flower hiervan op de hoogte te stellen.

Het beheer van uw persoonsgegevens

• Bij Universal Flower bent u de baas over uw persoonsgegevens
Wanneer u persoonlijke informatie verschaft aan Universal Flower, heeft u toegang tot uw gegevens en kan u deze te allen tijde laten updaten, wijzigen of wissen door een brief te sturen naar :

Universal Flower
Département de la protection des données personnelles
39 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
Frankrijk

• Uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw gegevens
Overeenkomstig de wet n° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd door de AVG, beschikt u over verschillende rechten voor het beheer van uw gegevens :

recht om u te verzetten tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens ;
recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te kijken ;
recht om ze te verbeteren ;
recht om ze te wissen ;
recht om ze over te dragen ;
recht om de verwerking ervan te beperken ;
recht om richtlijnen te geven met betrekking tot het bewaren, het wissen en het communiceren van uw persoonsgegevens na uw dood ;
recht om een klacht in te dienen bij de CNIL (nationale commissie voor informatica en vrijheden) ;

• Hoe uw rechten laten gelden ?
door een brief vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen naar het volgende adres :

Universal Flower
Département de la protection des données personnelles
39 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
Frankrijk

Indien u details wenst in verband met de inhoud van deze rechten, gelieve ons dan te contacteren op het hogergenoemde adres.
Wij beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk en in elk geval binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst ervan.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese unie

Het is goed mogelijk dat de verzamelde gegevens buiten de Europese unie verwerkt worden. In dat geval neemt Universal Flower de nodige maatregelen met zijn onderaannemers om een adequaat beschermingsniveau van uw gegevens te garanderen en dit geheel overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

Indien de betreffende onderaannemers het Privacy Shield akkoord, dat handelt over overdrachten naar de Verenigde Staten van Amerika, niet onderschreven hebben, of niet gevestigd zijn in een land dat over een wetgeving beschikt die geacht wordt een adequate bescherming te bieden, zullen ze voorafgaandelijk de «modelcontractbepalingen» van de Europese commissie ondertekend hebben of zullen ze onderworpen worden aan Interne bindende regels goedgekeurd door de overheid.

Bewaartermijn van de gegevens

Bij Universal Flower nemen we het bewaren van klantgegevens serieus. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens, inclusief uw naam, adres, e-mailadres en andere relevante informatie, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van de laatste interactie met onze diensten. Dit retentiebeleid is opgesteld om ervoor te zorgen dat we aan uw behoeften als klant kunnen voldoen, retourzendingen, vragen of after-sales serviceverzoeken kunnen afhandelen, een geschiedenis van uw eerdere transacties kunnen bijhouden, en onze aanbiedingen en onze communicatie kunnen personaliseren om u inhoud aan te bieden. in lijn met uw interesses.

De doorgegeven persoonlijke gegevens over de ontvanger van uw bestelling worden gedurende 1 (1) jaar bewaard vanaf de laatste interactie met onze diensten. Dit retentiebeleid is opgesteld om ervoor te zorgen dat we aan uw behoeften als klant kunnen voldoen, retourzendingen, vragen of klantenserviceverzoeken kunnen afhandelen en een geschiedenis van uw eerdere transacties kunnen bijhouden.

We voldoen ook aan de wettelijke en regelgevende vereisten die ons mogelijk verplichten bepaalde gegevens langer te bewaren. Zodra de bewaartermijn is verstreken, verbinden wij ons ertoe uw gegevens veilig te wissen of te anonimiseren, zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken dat met de verzameling ervan wordt nagestreefd.Lot van de persoonsgegevens na het overlijden

Universal Flower brengt de Gebruiker ervan op de hoogte dat deze bij leven richtlijnen kan geven met betrekking tot het bewaren, het wissen en het communiceren van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden. Deze richtlijnen kunnen algemeen of specifiek zijn. De Gebruiker kan zijn richtlijnen te allen tijde wijzigen of intrekken door een schriftelijk verzoek vergezeld van een geldig identiteitsbewijs te richten aan het volgende adres :

Universal Flower
Département de la protection des données personnelles
39 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
Frankrijk

Wij beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk en in elk geval binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst ervan.

SMS / MMS

Universal Flower kan het mobiel telefoonnummer van de klant gebruiken voor het beheer van de bestellingen en kan het eveneens gebruiken voor commerciële-prospectie doeleinden. De klant kan zich hier te allen tijde op eenvoudige wijze en gratis tegen verzetten door een brief vergezeld van een geldig identiteitsbewijs te sturen naar het volgende adres :

Universal Flower
Département de la protection des données personnelles
39 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
Frankrijk

Wij beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk en in elk geval binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst ervan.

Update van ons handvest met betrekking tot de gegevensbescherming

Het onderhavige handvest kan regelmatig geüpdatet worden en dit zonder voorafgaande kennisgeving. Iedere wijziging treedt onmiddellijk in werking na publicatie van het nieuwe handvest op deze website. Wij gebruiken uw persoonsgegevens overeenkomstig het Handvest geldend op het moment dat u ons deze gegevens bezorgt. Wij zullen u verwittigen van elke belangrijke verandering van ons handvest en zullen uw toestemming vragen indien dat nodig is en de verandering een invloed heeft op de doeleinden van het verzamelen van uw persoonsgegevens. Teneinde altijd in overeenstemming te blijven met de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens, wordt onderhavig handvest jaarlijks herzien door onze diensten.

Wat is het cookiebeleid?

De site van Universal Flower en al haar webpagina's maken gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van de site. Hierdoor kunnen wij de dienstverlening verbeteren en uw gebruikerservaring optimaliseren.

Een cookie is een reeks tekstinformatie die door een website naar de harde schijf van uw computer wordt overgebracht, zodat de website u kan onthouden. Cookies kunnen ervoor zorgen dat een website de inhoud sneller op uw interesses afstemt. De meeste grote websites maken gebruik van cookies. Normaal gesproken bevat een cookie de naam van het domein waarvan de cookie afkomstig is; de ‘levensduur’ van de cookie en een waarde, namelijk een willekeurig aangemaakt uniek nummer.

Op de site van Universal Flower zijn er 2 (twee) soorten cookies:

Tijdelijke cookies, die in het cookiebestand van uw browser blijven totdat u de site verlaat en

Persistente cookies die veel langer in de map blijven die overeenkomt met het beheer van cookies in uw browser (de duur is afhankelijk van de levensduur van de cookie in kwestie. Wat onze cookies betreft, is deze 1 jaar, tenzij opnieuw verbinding maken waardoor de duur opnieuw begint).

Er worden tijdelijke cookies gebruikt:

Om u in staat te stellen informatie van de ene pagina naar de andere op onze site over te dragen zonder dat u deze opnieuw hoeft in te voeren en

Om u toegang te geven tot opgeslagen registratiegegevens.

Er worden permanente cookies gebruikt:

Om ons te helpen u als bezoeker te identificeren (op nummer, niet persoonlijk) wanneer u terugkeert naar onze website;

Om anonieme geaggregeerde statistieken samen te stellen die ons in staat stellen te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en ons helpen de structuur van onze website te verbeteren. Wij kunnen u op deze manier niet persoonlijk identificeren.

U kunt cookies accepteren of weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Het is echter mogelijk dat u enkele interactieve functies van de Dienst kwijtraakt als cookies zijn uitgeschakeld.

U kunt alle cookies van de site van Universal Flower verwijderen en blokkeren. Om dit te doen, wijzigt u uw browserinstelling om sommige of alle cookies te weigeren. Houd er echter rekening mee dat als u besluit cookies via uw browser te blokkeren, sommige elementen van onze website mogelijk niet correct functioneren.

Glossarium

« Anonimisering » wordt gedefinieerd als « het resultaat van de verwerking van persoonsgegevens, teneinde elke identificatie op onomkeerbare wijze te verhinderen » ;

« Verzamelen », betekent persoonlijke gegevens vergaren. Dit verzamelen kan onder meer gebeuren met behulp van online vragenlijsten of formulieren ;

« Toestemming », onder uw toestemming wordt verstaan elke wilsuiting, vrij, specifiek, helder en eenduidig waarmee u er middels een verklaring of middels een duidelijke positieve actie in toestemt dat persoonlijke gegevens omtrent uw persoon verwerkt worden ;

Met « Persoonlijke gegevens » of « persoonsgegevens » wordt alle informatie bedoeld die verwijst naar een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden, met name door verwijzing naar een identificatietool zoals een naam, een gebruikersnummer, lokalisatiegegevens, een gebruikersnaam, of naar een of meerdere specifieke elementen eigen aan zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit ;

« Rechten die uw persoonsgegevens beschermen » : verwijst naar het geheel van fundamentele rechten zoals beschreven in de Europese regelgeving met betrekking tot :

het recht op informatie ;
het recht op toegang ;
het recht op rectificatie ;
het recht op gegevenswissing of recht op vergetelheid ;
het recht op overdraagbaarheid ;
het recht op verzet ;
het recht op beperking van de verwerking ;
het recht om richtlijnen te geven met betrekking tot het bewaren, het wissen en het communiceren van uw persoonsgegevens na uw dood ;
recht om een klacht in te dienen bij de CNIL (nationale commissie voor informatica en vrijheden) ;

Met « Pseudonimiseren » wordt elke technische en organisatorische beveiligingsmaatregel bedoeld die erin bestaat een identificatietool te vervangen, teneinde te verzekeren dat de persoonlijke gegevens niet toegekend worden aan een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon.

« Commerciële relatie » groepeert het geheel van relaties tussen Universal Flower en zijn klanten, zoals bijvoorbeeld tijdens uw aankopen van producten of diensten, het gebruik van de klantendienst, uw deelname aan online spelletjes, het retourneren van uw producten, uw klachten, uw deelname aan tevredenheidsenquêtes of in het kader van uw getrouwheidsprogramma ;

« Verwerkingsverantwoordelijke » is de persoon die of het organisme dat, alleen of samen, de doelstellingen en de modaliteiten van de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt ;

« Onderaannemer » is diegene die persoonlijke gegevens verwerkt voor rekening van de persoon, de structuur of het organisme verantwoordelijk voor de verwerking ;

« Derden » verwijst naar elke andere persoon buiten Universal Flower en uzelf ;

« Verwerking van de persoonsgegevens » betekent elke handeling of groep van handelingen toegepast op uw gegevens, onafhankelijk van de drager van de online dienst in kwestie en de gebruikte procedure.